Облачна услуга cCloud

Искате ли да сте максимално независими и защитени в своя бизнес? Искате ли цялата фирмена комуникация да е 100% конфиденциална? С услугата cCloud осигурявате връзка между офисите Ви в цялата страна с гарантирана неприкосновеност на информацията на всички нива. cCloud създава Вашия глобален и напълно независим офис. Той е навсякъде с Вас при това напълно защитен от вируси, хакери, конкуренти и всякакви любопитни или недробожелателни "погледи". Освен това, с новата услуга Вие можете непрекъснато да надграждате модулно Вашата фирмена информационна среда, без необходимост от закупуване на нови компютри или сървъри. cCloud е отлично решение при нужда от: - изграждане на обща работна среда при отдалечени офиси; - централизиране на фирмените информационни ресурси; - конфиденциалност на информационните канали; - сигурно съхранение и архивиране на фирмената информация; - закупуване на сървъри или компютри; - намаляване на разходите за въвеждане и поддръжка на информационните технологии; - отдалечен достъп до локални софтуерни приложения (складови програми, счетоводни програми и др.).