Управление на университети

"Сирамакс" ООД е изпълнител по договори за разработка и поддръжка на интегрирани информационни системи за управление на университети. Подобен тип системи функционират в един от големите български университети. Те включват модулни пакети в web и Windows среда и обхващат: учебния процес, включващ студенти, кандидатстуденти и преподаватели, управление на структури за обучение и учебни програми; административното управление; финансово-счетоводното управление; управлението на човешките ресурси.