Общи условия за ползване на сайтовете на Сирамакс ООД


Общи положения
Настоящите Общи условия уреждат отношенията, свързани с достъпа и използването на сайтовете на СИРАМАКС ООД от потребителите. Те описват и практиките, предприети от СИРАМАКС ООД по отношение на събирането на лични данни от ползвателите на сайтовете и тяхното използване.

Каква информация се събира
Някои от страниците в сайтовете на СИРАМАКС ООД изискват попълване на формуляр за регистрация. Събираните в него лични данни се използват единствено за получаването на достъп до определената информация или услуга. СИРАМАКС ООД може да използва имейла Ви, за да Ви информира относно услугите, които предоставя, за предстоящи подобрения, нови услуги или промоции.

Бисквитки
СИРАМАКС ООД използва бисквитки и други технологии, за да следи взаимодействията на потребителите с нейните сайтове и услуги. По този начин СИРАМАКС ООД проследява посетените от потребителите страници и техните предпочитания. СИРАМАКС ООД използва и технология за проследяване на реализациите. Чрез нея не се записват никакви лични данни на ползвателите на сайтовете и не се използват по никакъв начин и под никаква форма. Тези бисквитки се запазват само за определено време.

Как се използва събраната информация
СИРАМАКС ООД използва събраните данни, за да може да осигури поисканите услуги, да предложи най-доброто решение съгласно интересите и предпочитанията на посетителите, както и да подобри своите услуги. СИРАМАКС ООД може да използва събраната информация и за изготвяне на вътрешни анализи и отчети, за статистически цели относно посещаемостта на сайта, както и за информиране относно други нейни продукти и услуги, предстоящи събития и дейности.

Конфиденциалност
СИРАМАКС ООД е Администратор на лични данни, регистриран съгласно Закона за защита на личните данни. СИРАМАКС ООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна чрез попълване на формулярите за регистрация. СИРАМАКС ООД не споделя и разпространява лична информация и данни, станали й известни и предоставени й от ползвателите нейните сайтове с трети лица, в т.ч. фирми, организации или външни лица.

Съгласие
Използвайки интернет страницата, собственост на СИРАМАКС ООД, ползвателите се съгласяват с настоящите Общи условия и с обработката на предоставяните от тях лични данни.

Промени
СИРАМАКС ООД може да променя и актуализира периодично настоящите Общи условия. Всяка промяна ще бъде публикувана на тази интернет страница и ще влиза в сила от датата на публикуването й.