xInsBroker

xInsBroker е онлайн софтуерна система за управление и администриране дейността на застрахователните брокери. Потребителят ползва онлайн услугата на принципа на месечния абонамент. Системата изгражда собствен Internet офис (потребителски портал) на всеки клиент. В личния си портал клиентът съхранява информацията и цялата си база данни и може да го посещава, когато и откъдето пожелае. Виртуалният офис, който xInsBroker изгражда, става частно пространство на потребителя. Единственият, който има достъп до него и до информацията и данните, архивирани и съхранявани вътре, е клиентът.

Услугата хInsBroker е иновация за българския пазар. Тя дава възможност на клиента да работи от всяка точка и по всяко време на денонощието. Необходим е само компютър и Internet достъп.

Регистър, включващ застрахователните компании, с които брокерът работи, типовете техни полици, които предлагат, отстъпките, агентите на брокера, офисите му, комисионните, които е договорил с тях, съдържанието (реквизитите) на полиците, начинът, по който да изглеждат полиците на различните ЗК и друга основна информация за дейността му. Регистърът е снабден с опция "Поддържай регистър", която дава възможност на клиента да генерира регистри по различните реквизити на полиците - напр. регистър на ЕГН на застрахованите лица, регистър на видовете и марките автомобили, регистър на номерата на рамите, двигателите, регистрационните номера, цветовете и т.н. на застрахованите автомобили и др. по избор на потребителя.

Движение, чрез който се реализира общото движение на полици, сметки, стикери, зелени карти и карти асистанс, получаването им от компаниите, размяната им между офисите и/или агентите.

Контрагенти се използва за въвеждане на данни за всички юридически и физически лица, с които фирмата има делови отношения, лицата за контакти с тях и банковите им сметки.

Реализация, от който се управляват всички операции по сключването на полиците, по тяхното отчитане към ЗК и по настъпили застрахователни събития и щети.

Справки, обединяващ данните от горните подмодули в надеждна и ефективна справочна система за падежите на полиците, изтичащите полици, разпределението на сумите по полиците, плащанията, фиктивните плащания, пропуснатите плащания, получените от агентите полици, стикери, сметки, зелени карти и карти асистанс към полиците. През този модул са достъпни и автоматично се генерират от системата Дневник на брокера и Отчет към КФН.

xInsBroker обслужва всяка оперативна и административна дейност, изисквана от законите на Р България и задължителна в практиката на застрахователния брокер. Тя се състои от оперативни и справочни модули (Начало, Администратор, Контрагенти, Плащания, Полици, Мое меню), даващи възможност за пълно автоматизиране на застрахователните операции. Начинът на интегрирането им осигурява на брокера високоефективно и лесно управление на ежедневната му работа.

Системата работи с 4 вида валути, поддържа плащания през каса и банка, генерира автоматично Отчетите на полиците по различни критерии, Дневника на брокера, Отчета за КФН, касова книга и банков отчет, съхранява валутни курсове, данни за всички контрагенти на брокера и лица за контакти с тях, класифицира контрагентите по зададен от потребителя критерий, за избор на периоди и офиси на брокера, които да се зареждат по подразбиране и т.н.

В системата са възможни всички стандартни операции - създаване на нов елемент, редакция, копиране, анулиране, изтриване, както и някои допълнителни в различните модули.

Всички данни от системата могат да се експортират в различни формати - текстов, Excel, CSV, XML, HTML, да се съхраняват като файлове в компютъра на потребителя и да се принтират.


За повече информация посетете сайта на xInsBroker.